Môn Toán Lớp 5: Ghi lại cách đọc mỗi số sau 85/1000 cách đọc : 217,809cách đọc : Mong trở nhanh

Môn Toán Lớp 5: Ghi lại cách đọc mỗi số sau
85/1000 cách đọc :
217,809cách đọc :
Mong trở nhanh

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Ghi lại cách đọc mỗi số sau 85/1000 cách đọc : 217,809cách đọc : Mong trở nhanh”

 1. 85/1000 : Tám mươi lăm phần một nghìn .
  217,809 có 2 cách : 
  Cách 1 : Hai trăm mười bảy phẩy tám trăm linh chín .
  Cách 2 : Hai trăm mười bảy phẩy tám không chín .
  @O_ri

  Trả lời

Viết một bình luận