Môn Toán Lớp 5: Hai lớp 5A và 5B thu gom được 135 kg giấy vụn. Tính số giấy vụn mỗi lớp thu gom được biết rằng 1/3 số giấy thu được của lớp 5A bằng 1/2

Môn Toán Lớp 5: Hai lớp 5A và 5B thu gom được 135 kg giấy vụn. Tính số giấy vụn mỗi lớp thu gom được biết rằng 1/3 số giấy thu được của lớp 5A bằng 1/2 số giấy thu được của lớp 5B

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Hai lớp 5A và 5B thu gom được 135 kg giấy vụn. Tính số giấy vụn mỗi lớp thu gom được biết rằng 1/3 số giấy thu được của lớp 5A bằng 1/2”

 1. @ Oq
                                                 Bài giải
  Tổng số ki – lô – gam lớp 5A gom được tất cả là :
  135 : 5 x 3 = 81 ( kg )
  Tổng số ki – lô – gam lớp 5B gom được tất cả là :
  135 – 81 = 54 ( kg )
  Đáp số : …
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận