Môn Toán Lớp 5: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân sô mà tổng giữa tử số và mẫu số của nó bằng 12

Môn Toán Lớp 5: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân sô mà tổng giữa tử số và mẫu số của nó bằng 12

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân sô mà tổng giữa tử số và mẫu số của nó bằng 12”

 1. $#Tien118$
  Có 12 phân số, gồm:
  $\frac{0}{12}, $ $\frac{1}{11}, $ $\frac{2}{10}$ $,\frac{3}{9},$ $\frac{4}{8}$ $,\frac{5}{7},$ $\frac{6}{6}, $ $\frac{7}{5}, $ $\frac{8}{4}, $$\frac{9}{3}, $$\frac{10}{2}, $$\frac{11}{1}$
   

  Trả lời
 2. Số 12 có thể tách được thành:
  12=0+12
  12=1+11
  12=2+10
  12=3+9
  12=4+8
  12=5+7
  12=6+6
  (Không cần liệt kê vì các cách tách ở dưới chỉ là hoán đổi vị trí các số)
  -> Có 7*2-2=12 phân số (Do không tồn tại phân số 12/0 nên phải trừ đi 1 và bị trùng 6/6 nên tiếp tục trừ 1)

  Trả lời

Viết một bình luận