Môn Toán Lớp 5: hình chữ nhật có nửa chu vi 470dm.Chiều dài hơn 20 chiều rộng.Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Môn Toán Lớp 5: hình chữ nhật có nửa chu vi 470dm.Chiều dài hơn 20 chiều rộng.Tính diện tích hình chữ nhật đó?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: hình chữ nhật có nửa chu vi 470dm.Chiều dài hơn 20 chiều rộng.Tính diện tích hình chữ nhật đó?”

 1. chiều dài hình chữ nhật là :
  (470 +20 ) : 2 = 245 (dm)
  chiều rộng hình chữ nhật là :
  245 – 20 = 225 (dm)
  diện tích hình chữ nhật đó là :
  245 xx 225 = 55125 (dm^2)
  đáp số : 55125 dm^2

  Trả lời
 2. Ta có sơ đồ : bạn tự vẽ nhé(chiều dài hơn chiều rộng 20dm tổng là 470dm)
  $Chiều$ $dài$ $hình$ $chữ$ $nhật$ $là :$ 
     $(470 + 20):2 = 245(dm)$
  $Chiều$ $rộng$ $hình$ $chữ$ $nhật$ $là$ :
     $470 – 245 = 225(dm)$
  $Diện$ $tích$ $hình$ $chữ$ $nhật$ $là$ :
     $255 x 245 = 55 125(dm²)$
           $Đáp số : 55 125dm²$

  Trả lời

Viết một bình luận