Môn Toán Lớp 5: khối năm có 8 thầy cô dự định sẽ sơn xong bàn ghế trong 6 ngày. nhưng thực tế có thêm một số thầy cô đoàn viên sang hỗ trợ nên công việ

Môn Toán Lớp 5: khối năm có 8 thầy cô dự định sẽ sơn xong bàn ghế trong 6 ngày. nhưng thực tế có thêm một số thầy cô đoàn viên sang hỗ trợ nên công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến bao nhiêu 2 ngày. hỏi có mấy thầy cô đoàn viên đến hỗ trợ sơn bang ghế ? biết rằng mức làm của mỗi người như nhau.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: khối năm có 8 thầy cô dự định sẽ sơn xong bàn ghế trong 6 ngày. nhưng thực tế có thêm một số thầy cô đoàn viên sang hỗ trợ nên công việ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $1$ thầy cô sẽ sơn bàn ghế xong trong số ngày là:
  $8×6=48$ ( ngày )
  $2$ ngày thì có số thầy cô sơn bàn ghế là:
  $48:2=24$ ( thầy cô )
  Có tất cả số thầy cô đoàn viên đến hỗ trợ sơn bàn ghế là:
  $24-8=16$ ( thầy cô )
  Đáp số: $16$ thầy cô
  $#mle$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số ngày 1 thầy cô sơn xong bàn ghế là:
  6 xx 8 = 48 ( ngày )
  Số thầy cô sơn xong bàn ghế trong 2 ngày là:
  48 : 2 = 24 ( thầy cô )
  Số thầy cô đoàn viên đến hỗ trợ sơn bàn ghế là:
  24 – 8 = 16 ( thầy cô )
  Đáp số: 16 thầy cô
  #tn

  Trả lời

Viết một bình luận