Môn Toán Lớp 5: Mẹ có 500 000 đồng đi siêu thị mua đồ. Mẹ mua 4kg ổi và 2kg lựu, biết Ikg of có giá 22 000 đồng, Ig lựu có giá 53 000 đồng. Hỏi mẹ còn

Môn Toán Lớp 5: Mẹ có 500 000 đồng đi siêu thị mua đồ. Mẹ mua 4kg ổi và 2kg lựu, biết Ikg of có giá 22 000 đồng, Ig lựu có giá 53 000 đồng. Hỏi mẹ còn dư bao nhiêu tiền? cứu với

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Mẹ có 500 000 đồng đi siêu thị mua đồ. Mẹ mua 4kg ổi và 2kg lựu, biết Ikg of có giá 22 000 đồng, Ig lựu có giá 53 000 đồng. Hỏi mẹ còn”

 1. Giải đáp:
   306.000 đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số tiền mẹ mua 4kg ổi là:
  22.000 x 4 = 88.000 (đồng)
  Số tiền mẹ mua 2kg lựu là:
  53.000 x 2 = 106.000 (đồng)
  Mẹ còn dư số tiền là:
  500.000 – (88.000 + 106.000) = 306.000 (đồng)
  Đáp số: 306.000 đồng.
  xin hay nhất ạ.

  Trả lời
 2. Giải
  Số tiền mẹ phải trả để mua 4kg ổi là:
  4xx22 000=88 000(đồng)
  Số tiền mẹ phải trả để mua 2kg lựu là:
  2xx53 000=106 000(đồng)
  Số tiền mẹ phải trả để mua 4kg ổi và 2kg lựu là:
  88 000+106 000=194 000(đồng)
  Mẹ còn dư số tiền là:
  500 000-194 000=306 000(đồng)
  Đáp số:306 000 đồng.

  Trả lời

Viết một bình luận