Môn Toán Lớp 5: mmột mảnh đất hcn có chu vi 280m , chieều rộng = 3/4 chiều dài . a) Tính diện tích mảnh đất đó ? b) Người ta trồng lúa trên mản đất đó

Môn Toán Lớp 5: mmột mảnh đất hcn có chu vi 280m , chieều rộng = 3/4 chiều dài .
a) Tính diện tích mảnh đất đó ?
b) Người ta trồng lúa trên mản đất đó , cứ 100m^2 thu đc 3 tạ lúa
Hỏi người ta thu đc tất cả bao nhiêu tấn lúa trên mảnh đất đó ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: mmột mảnh đất hcn có chu vi 280m , chieều rộng = 3/4 chiều dài . a) Tính diện tích mảnh đất đó ? b) Người ta trồng lúa trên mản đất đó”

 1. Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :
          280 : 2 = 140 (m)
  Sơ đồ = Chiều rộng 3 phần và chiều dài 4 phần
  Vậy ta có :
    Tổng số phần bằng nhau là :
              3 + 4 = 7 (phần)
   Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :
              $\text{140 : 7 x 3 = 60}$ (m)
  Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :
              $\text{140 : 7 x 4 = 80}$ (m)
  a) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :
               $\text{60 x 80 = 4800}$ (m²)
  b) Người ta thu được tất cả số tấn lúa trên mảnh đất đó là :
               $\text{4800 : 100 x 3 = 144}$ (tạ)
                          Đổi :  $\text{144 tấn = 14,4 tấn}$
                                    Đ/S : a) $\text{4800m²}$
                                            b)$\text{14,4 tấn}$
  @ Sú
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a) 4800 m²
  b) 14,4 tấn
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:
  280 : 2= 140 ( m)
  chiều rộng = 3 phần 
  chiều dài = 4 phần
  chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là :
  140 : ( 3+4) x 3 =60 ( m)
  chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:
  140 – 60=80 ( m)
  a) diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là :
  80 x 60 = 4800 ( m²)
  b) người ta thu được số tạ lúa trên mảnh đất đó là:
  4800 :100 x 3=144 ( tạ )
  đổi 144 tạ = 14,4 tấn 
  đáp số : a) 4800 m²
                b) 14,4 tấn

  Trả lời

Viết một bình luận