Môn Toán Lớp 5: mmột mảnh đất hcn có chu vi 280m , chieều rộng = 3/4 chiều dài . a) Tính diện tích mảnh đất đó ? b) Người ta trồng lúa trên mản đất đó

Môn Toán Lớp 5: mmột mảnh đất hcn có chu vi 280m , chieều rộng = 3/4 chiều dài .
a) Tính diện tích mảnh đất đó ?
b) Người ta trồng lúa trên mản đất đó , cứ 100m^2 thu đc 3 tạ lúa
Hỏi người ta thu đc tất cả bao nhiêu tấn lúa trên mảnh đất đó ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: mmột mảnh đất hcn có chu vi 280m , chieều rộng = 3/4 chiều dài . a) Tính diện tích mảnh đất đó ? b) Người ta trồng lúa trên mản đất đó”

 1. $\color{Red}{Lemon}$
  Nửa chu vi mảnh đất HCN là:
  280 : 2 = 140 ( m )
  Ta có sơ đồ:
  Chiều dài:   |____|____|____|____|
  Chiều rộng:|____|____|____|
  Và tổng chiều dài + chiều rộng là140m.
  Tổng số phần bằng nhau là:
  4 + 3 = 7 ( phần )
  Chiều dài mảnh đất HCN là:
  140 : 7 xx 4 = 80 ( m )
  Chiều rộng mảnh đất HCN là:
  140 – 80 = 60 ( m )
  a, Diện tích mảnh đất đó là:
  80 xx 60 = 4800 ( m^2 )
  b, Người ta thu được tất cả số lúa là:
  4800 : 100 xx 3 = 144 ( tạ )
  Đổi 144 tạ = 14,4 tấn.
  Đáp số :
  a, 4800 m^2.
  b, 14,4 tấn.

  Trả lời

Viết một bình luận