Môn Toán Lớp 5: Mỗi dòng sau đây là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa: a)Đường phèn và con đường. b)Cánh đồng lúa chín và thời cơ đã chín

Môn Toán Lớp 5: Mỗi dòng sau đây là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa:
a)Đường phèn và con đường.
b)Cánh đồng lúa chín và thời cơ đã chín

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Mỗi dòng sau đây là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa: a)Đường phèn và con đường. b)Cánh đồng lúa chín và thời cơ đã chín”

Viết một bình luận