Môn Toán Lớp 5: moột xe mô tô đi trong 5 giờ được 150 000m. hỏi trong 1/4 ngày xe mô tô đó đi được bao nhiêu km

Môn Toán Lớp 5: moột xe mô tô đi trong 5 giờ được 150 000m. hỏi trong 1/4 ngày xe mô tô đó đi được bao nhiêu km

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: moột xe mô tô đi trong 5 giờ được 150 000m. hỏi trong 1/4 ngày xe mô tô đó đi được bao nhiêu km”

 1. 1 giờ ô tô đi được số km là : 
  150 000 : 5 = 30000 (km)
  1/4 ngày bằng số giờ là : 
  24 xx 1/4 = 6 ( giờ )
  1/4 ngày đi được số km là : 
  30000 xx 6 = 180000 (km)
  đáp số : 180000km

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số giờ 1/4 ngày có là:
  24xx1/4=6(giờ)
  Số m 1 giờ xe đó đi được là:
  150000:5=30000(m)
  Số m 6 giờ xe đó đi được là:
  30000xx6=180000(m)
  Đổi 180000m=180km
  Đáp số: ….

  Trả lời

Viết một bình luận