Môn Toán Lớp 5: một đội trồng cây gồm 15 người mỗi ngày trung bình họ trồng được 30 cây hôm sau đội đó được bổ sung thêm 5 người nữa hỏi sau khi được b

Môn Toán Lớp 5: một đội trồng cây gồm 15 người mỗi ngày trung bình họ trồng được 30 cây hôm sau đội đó được bổ sung thêm 5 người nữa hỏi sau khi được bổ sung thêm thì trung bình mỗi ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây biết năng suất trồng của mỗi người là như nhau

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một đội trồng cây gồm 15 người mỗi ngày trung bình họ trồng được 30 cây hôm sau đội đó được bổ sung thêm 5 người nữa hỏi sau khi được b”

 1. 1 người trong 1 ngày trồng được số cây là :
  30 : 15 = 2 ( cây )
  Có số người trồng là :
  15 + 5 = 20 ( người )
  Trung bình mỗi ngày đội đó trồng được số cây là :
  2 xx 20 = 40 ( cây )
  Đáp số : 40 cây.

  Trả lời
 2. 1 người trồng được số cây là:
  30:15=2 (cây)
  Số người đội đó có sau khi thêm là:
  15+5=20 (người)
  Số cây đội đó trồng được sau khi bổ sung thêm 5 người là:
  $2 \times 20 = 40$ (cây)
  Đáp số: 40 cây
  Chúc bạn học tốt !!!
   

  Trả lời

Viết một bình luận