Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng một phần tư chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 2 cm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình ch

Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng một phần tư chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 2 cm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 20 cm2. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng một phần tư chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 2 cm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình ch”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  20:2=10(cm)
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  4xx10=40(cm)
  Diện tích hình chữ nhật là :
  40xx10=400(cm^2)
     $Đ/s:…$

  Trả lời

Viết một bình luận