Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 12 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích tăng thêm 58m2 . Tính S hìn

Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 12 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích tăng thêm 58m2 . Tính S hình chữ nhật ban đầu.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 12 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích tăng thêm 58m2 . Tính S hìn”

Viết một bình luận