Môn Toán Lớp 5: một hình tam giác có đáy 15cm và có chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác ?

Môn Toán Lớp 5: một hình tam giác có đáy 15cm và có chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một hình tam giác có đáy 15cm và có chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác ?”

Viết một bình luận