Môn Toán Lớp 5: Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,147km.Biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dai.Tính diện tích khu đất đó.

Môn Toán Lớp 5: Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,147km.Biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dai.Tính diện tích khu đất đó.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,147km.Biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dai.Tính diện tích khu đất đó.”

 1. Đổi 0,147km=147m
  Ta có sơ đồ:
  Chiều dài:    |-|-|-|-|
  Chiều rộng: |-|-|-|
  Tổng số phần bằng nhau là:
  4+3=7 (phần)
  Chiều dài khu đất là:
  $147 :7  \times 4=84(m)$
  Chiều rộng khu đất là:
  $147-84=63(m)$
  Diện tích khu đất là:
  $84 \times 63 = 5292(m^2)$
  Đáp số: 5292m^2
  Chúc bạn học tốt !!!
   

  Trả lời
 2. Cách làm đầy đủ
                                            Bài giải 
                       Tổng số phần  bằng nhau là :
                            3 + 4 = 7 ( phần )
                        Giá trị 1 phần là :
                             0,147 : 7 = 0,021 ( km )
                        Chiều rộng khu đất đó là :
                             0,021 x 3 = 0,063 ( km )
                        Chiều dài khu đất đó là :
                             0,021 x 4 = 0,084 ( km )
                         Diện tích khu đất đó là :
                             0,084 x 0,063 = 0,005282 ( $km^{2}$ )
                                  Đáp số : 0,005282 $km^{2}$ 
  Cách làm gộp
                                            Bài giải
                       Chiều rộng khu đất đó là :                    
                            0,147 : ( 3 + 4 ) x 3 = 0,063 ( km )   
                       Chiều dài khu đất đó là :
                            0,147 – 0,063 = 0,084 ( km )
                       Diện tích khu đất đó là :
                            0,063 x 0,084 = 0,005282 ( $km^{2}$ )
                                         Đáp số : 0,005282 $km^{2}$

  Trả lời

Viết một bình luận