Môn Toán Lớp 5: một mảnh đất hình thoi có độ dài hai đường chéo là 80m và 60m, trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, hãy tìm: a. chu vi thu nhỏ (theo cm) b. diện t

Môn Toán Lớp 5: một mảnh đất hình thoi có độ dài hai đường chéo là 80m và 60m, trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, hãy tìm:
a. chu vi thu nhỏ (theo cm)
b. diện tích thu nhỏ (theo cm2 )

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một mảnh đất hình thoi có độ dài hai đường chéo là 80m và 60m, trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, hãy tìm: a. chu vi thu nhỏ (theo cm) b. diện t”

Viết một bình luận