Môn Toán Lớp 5: một mảnh đất hình vuông có chu vi 600m. Diện tích miếng đất hình vuông đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta? 7cm² 5mm² = …

Môn Toán Lớp 5: một mảnh đất hình vuông có chu vi 600m. Diện tích miếng đất hình vuông đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta?

7cm² 5mm² = …..cm²

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một mảnh đất hình vuông có chu vi 600m. Diện tích miếng đất hình vuông đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta? 7cm² 5mm² = …”

 1. Giải đáp : Cạnh của mảnh đất HV là :
  600 : 4 = 150 ( m )
  Diện tích mảnh đất HV là :
  150 x 150 = 22500 ( m2 )
  22500 m2 = 2,25 ha.
  Đáp số : 22500 m2
  2,25 ha.
  ||||||||||||||||||||||||||
  7cm2 5mm2 = 7,05 cm2
  $#meocandyvsApple01$
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 cạnh của mảnh đất là:
  600:4=150(m)
  diện tích mảnh đất là:
  150×150=22500(m²)
  đổi 22500m²= 2,25ha
  Đs:22500m²
  2,25ha
  7cm²5mm²=7,05cm²

  Trả lời

Viết một bình luận