Môn Toán Lớp 5: Một miếng đất hình thang vuông có đáy lớn hơn đáy bé là 12 m, được chia thành 2 phần: Một phần là hình chữ nhật có chiều dài là đáy bé

Môn Toán Lớp 5: Một miếng đất hình thang vuông có đáy lớn hơn đáy bé là 12 m, được chia thành 2 phần: Một phần là hình chữ nhật có chiều dài là đáy bé hình thang và có chu vi bằng 196 m, một phần là hình tam giác vuông có diện tích là 102 mét vuông.Tính diện tích miếng đất hình thang ?

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một miếng đất hình thang vuông có đáy lớn hơn đáy bé là 12 m, được chia thành 2 phần: Một phần là hình chữ nhật có chiều dài là đáy bé”

Viết một bình luận