Môn Toán Lớp 5: Một ô tô trung bình mỗi phút đi được 800m . Hỏi mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki – lô – mét ?

Môn Toán Lớp 5: Một ô tô trung bình mỗi phút đi được 800m . Hỏi mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki – lô – mét ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một ô tô trung bình mỗi phút đi được 800m . Hỏi mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki – lô – mét ?”

Viết một bình luận