Môn Toán Lớp 5: một sân trường HCN có chiều rộng là 5 dam. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài . Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, héc ta

Môn Toán Lớp 5: một sân trường HCN có chiều rộng là 5 dam. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài . Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, héc ta

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một sân trường HCN có chiều rộng là 5 dam. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài . Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, héc ta”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài của sân trường đó là
  5 : 3/5 =  25/3 (dam)
  Diện tích sân trường là
  5 . 25/3 = 125/3 (dam^2)
  Đổi 125/3 dam^2 = 12500/3 m^2
         125/3 dam^2 = 5/12 ha
  Đáp số : 12500/3 m^2 ; 5/12 ha

  Trả lời

Viết một bình luận