Môn Toán Lớp 5: một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m,chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.Người ta dành ra 2/3 diện tích để trồng lúa,còn lại để tr

Môn Toán Lớp 5: một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m,chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.Người ta dành ra 2/3 diện tích để trồng lúa,còn lại để trồng rau.
a.Tính diện tích đất trồng rau.
b. Biết rằng trên phần đất trồng lúa,cứ 100m2 người ta thu hoạch được 60kg thóc.Tính số tấn thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m,chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.Người ta dành ra 2/3 diện tích để trồng lúa,còn lại để tr”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải
  Chiều rộng của thửa ruộng là:
  120 x $\frac{3}{4}$ = 90 (m)
  Diện tích của thửa ruộng là:
  120 x 90 = 10800 ($m^{2}$ )
  Diện tích đất trồng lúa là:
  10800 x$\frac{2}{3}$ = 7200 ($m^{2}$ )
  a) Diện tích đất trồng rau là:
  10800 – 7200 = 3600 ($m^{2}$ )
  b) Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng là:
  (7200 : 100) x 60 = 4320 (kg)
  4320 kg = 4,32 tấn
  Đáp số: a) 3600 ($m^{2}$ )
               b) 4,32 tấn
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận