Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của một thửa ruộng hình vuông chu vi 0,2 km và có chiều dài gấp rưỡi chiều ruộng.

Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của một thửa ruộng hình vuông chu vi 0,2 km và có chiều dài gấp rưỡi chiều ruộng.
a, Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật.
b, Cứ 50 m ² thu được 25 kg thóc thì cả thửa ruộng thu được bao nhiêu kg thóc?

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của một thửa ruộng hình vuông chu vi 0,2 km và có chiều dài gấp rưỡi chiều ruộng.”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 0,2km = 200m
  Chiều rộng thửa ruộng đó là:
   200 : 4 = 50 (m)
  Gấp rưỡi tức 3/2
  Chiều dài thửa ruộng là:
   50 x 3/2 = 75 (m)
  a. Diện tích thửa ruộng là:
   75 x 50 = 3750 (m2)
  b. Diện tích gấp 50m2 số lần là:
   3750 : 50 = 74 (lần)
  Thu được số thóc là:
   25 x 75 = 1875 (kg) 
                Đ/s: a) 3750m2
                       b) 1875kg thóc
   

  Trả lời

Viết một bình luận