Môn Toán Lớp 5: mua 9 quyển vở hết 36000 nghìn đồng. hỏi mua 27 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền? giúp mình với ạ

Môn Toán Lớp 5: mua 9 quyển vở hết 36000 nghìn đồng. hỏi mua 27 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?
giúp mình với ạ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: mua 9 quyển vở hết 36000 nghìn đồng. hỏi mua 27 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền? giúp mình với ạ”

 1. Giải đáp:
  Tóm tắt 
  9 quyển vở : 36000 đồng
  27 quyển vở : … đồng ?
  Cách 1: Mua 1 quyển vở hết số tiền là
  36000 : 9 = 4000 ( đồng )
  Mua 27 quyển vở như thế hết số tiền là
  4000 xx 27 = 108000 ( đồng )
  Đáp số : 108000 đồng
  Cách 2: 27 quyển vở gấp 9 quyển vở số lần là
  27 : 9 = 3 ( lần )
  Mua 27 quyển vở như thế hết số tiền là
  36000 xx 3 = 108000 ( đồng )
  Đáp số :108000 đồng
  $#tientoan$
  $@$Ma
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Mua 1 quyển vở hết số tiền là:
            36000 : 9 = 4000 ( đồng ) 
  Mua 27 quyển vở như thế thì hết số tiền là: 
             4000 x 27 = 108000 ( đồng ) 
                      Đáp số: 108000 đồng 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận