Môn Toán Lớp 5: Năm nay,tổng số tuổi của hai bà cháu là 74.Biết bà nhiều hơn cháu 56 tuổi.hỏi năm nau bà bao nhiêu tuổi???

Môn Toán Lớp 5: Năm nay,tổng số tuổi của hai bà cháu là 74.Biết bà nhiều hơn cháu 56 tuổi.hỏi năm nau bà bao nhiêu tuổi???

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Năm nay,tổng số tuổi của hai bà cháu là 74.Biết bà nhiều hơn cháu 56 tuổi.hỏi năm nau bà bao nhiêu tuổi???”

 1. Tuổi của bà năm nay là :
  ( 74 + 56 ) : 2 = 65 ( tuổi )
  Đáp số : 65 tuổi.
  ________________________________
  Công thức bài toán tổng hiệu :
  Số bé = ( tổng – hiệu ) : 2
  Số lớn = ( tổng + hiệu ) : 2
   

  Trả lời

Viết một bình luận