Môn Toán Lớp 5: Năm nay,tổng số tuổi của hai bà cháu là 74.Biết bà nhiều hơn cháu 56 tuổi.hỏi năm nau bà bao nhiêu tuổi???

Môn Toán Lớp 5: Năm nay,tổng số tuổi của hai bà cháu là 74.Biết bà nhiều hơn cháu 56 tuổi.hỏi năm nau bà bao nhiêu tuổi???

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Năm nay,tổng số tuổi của hai bà cháu là 74.Biết bà nhiều hơn cháu 56 tuổi.hỏi năm nau bà bao nhiêu tuổi???”

 1. #Zu_nie
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
     Năm nay bà có số tuổi là : 
      ( 74 + 56 ) : 2 = 65 ( tuổi ) 
  Đáp số : 65 tuổi
  —–
  @ Áp dụng dạng toán Tổng – Hiệu : 
  Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) : 2
  Số bé = ( Tổng – Hiệu ) : 2
   

  Trả lời

Viết một bình luận