Môn Toán Lớp 5: Nhà trường dự định thuê 16 xe ô tô loại 50 chỗ ngồi để đưa học sinh đi tham quan. Nếu thuê loại xe ô tô 40 chỗ ngồi thì cần phải thuê

Môn Toán Lớp 5: Nhà trường dự định thuê 16 xe ô tô loại 50 chỗ ngồi để đưa học sinh đi tham quan. Nếu thuê loại xe ô tô 40 chỗ ngồi thì cần phải thuê bao nhiêu ô tô?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Nhà trường dự định thuê 16 xe ô tô loại 50 chỗ ngồi để đưa học sinh đi tham quan. Nếu thuê loại xe ô tô 40 chỗ ngồi thì cần phải thuê”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số chỗ ngồi của 16 xe loại 50 chỗ là:
   16 x 50 = 800 (chỗ)
  Thuê loại xe 40 chỗ ngồi thì cần phải thuê số ô tô là:
   800 : 40 = 20 (xe)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Bài giải
  16 xe loại 50 chỗ ngồi thì 16 xe có số chỗ ngồi là:
  50xx16=800(chỗ)
  Thuê loại xe 40 chỗ ngồi thì cần phải thuê số ô tô là:
  800:40=20(xe)
            Đáp số: 20 xe ô tô
   

  Trả lời

Viết một bình luận