Môn Toán Lớp 5: nhân dịp đầu năm học mới vừa qua, nhà trường đã quyên góp và tặng được một số hàng cho ba trường ở vùng sâu: trường thứ nhất nhận 1,5 t

Môn Toán Lớp 5: nhân dịp đầu năm học mới vừa qua, nhà trường đã quyên góp và tặng được một số hàng cho ba trường ở vùng sâu: trường thứ nhất nhận 1,5 tấn hàng; trường thứ hai nhận 1,15 tấn hàng, ít hơn trường thứ ba 0,4 tấn hàng. Hỏi cả ba trường nhận được bao nhiêu tấn hàng?
giúp em với ạ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: nhân dịp đầu năm học mới vừa qua, nhà trường đã quyên góp và tặng được một số hàng cho ba trường ở vùng sâu: trường thứ nhất nhận 1,5 t”

Viết một bình luận