Môn Toán Lớp 5: 1 Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 9m , chiều dài 18m, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm . Hỏi

Môn Toán Lớp 5:

1 Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 9m , chiều dài 18m, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm . Hỏi :

a. Diện tích căn phòng là bao nhiêu mét vuông ?

b. Cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó , biết rằng diện tích phần mạch vữa không đáng kể.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1 Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 9m , chiều dài 18m, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm . Hỏi”

 1. a) Diện tích căn phòng là:
  18xx9=162 (m^2)
  Diện tích viên gạch là:
  30xx30=900 (cm^2) = 0,09 (m^2)
  b) Cần số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là:
  162:0,09=1800 (viên)
  Đáp số: a) 162  m^2
               b) 1800 viên gạch
  $\\$
           $\textit{#YouAreMyWorld}$ღ

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. Diện tích căn phòng là:
   18 x 9 = 162 (m2)
  Diện tích một viên gạch là:
   30 x 30 = 900 (cm2)
  Đổi 162m2 = 1 620 000cm2
  b. Cần số viên gạch để lát nền căn phòng là:
   1 620 000 : 900 = 1800 (viên)
   

  Trả lời

Viết một bình luận