Môn Toán Lớp 5: 1.7km²25ha = –km²A 7,000025 B7,0025C.7.25D 7.0252.Giá trị của chữ số 2 trong

Môn Toán Lớp 5:

1.

7km²25ha = ……..km²

A 7,000025

B7,0025

C.7.25

D 7.025

2.

Giá trị của chữ số 2 trong số 73,582

A.0,2

B.0,02

C.2/1000

D.20/1000

3.

6tấn7kg=60,07

Đơn vị cần điền vào chỗ trống là

A tấn

B tạ

C yến

D kg

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1.7km²25ha = –km²A 7,000025 B7,0025C.7.25D 7.0252.Giá trị của chữ số 2 trong”

 1. 1. 7km²25ha = ……..km²
  A 7,000025
  B 7,0025
  C 7,25
  D 7,025
  @ 7km²25ha = 7 km² + 0,0025 ha
  2. Giá trị của chữ số 2 trong số 73,582
  A 0,2
  B 0,02
  C 2/1000
  D 20/1000
  @ Số 2 ở hàng phần nghìn
  3. 6 tấn 7 kg=60,07
  Đơn vị cần điền vào chỗ trống là
  A tấn
  B tạ
  C yến
  D kg

  Trả lời

Viết một bình luận