Môn Toán Lớp 5: 2,35796 km2 =-km2-..hm2 -.dam2 -..m2

Môn Toán Lớp 5:

2,35796 km2 =….km2……hm2 …..dam2 ……m2

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 2,35796 km2 =-km2-..hm2 -.dam2 -..m2”

  1. Đây là đơn vị đo diện tích và đặt từ lớn đến bé nên ta nhích dấu phẩy sang phải 2 chữ số, tương đương với chia cho 100:
    2,35796 km2 = 2,35796 km2 = 235,796 hm2 = 23579,6 dam2 = 2357960 m2
    #ANGI
     

    Trả lời

Viết một bình luận