Môn Toán Lớp 5: 254*399-145254+399*253

Môn Toán Lớp 5:

254*399-145

254+399*253

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 254*399-145254+399*253”

Viết một bình luận