Môn Toán Lớp 5: 35,08 + 6,7 nhờ anh chị tính hộ giùm em . Em cảm ơn anh chị nhiều ạ

Môn Toán Lớp 5:

35,08 + 6,7 nhờ anh chị tính hộ giùm em . Em cảm ơn anh chị nhiều ạ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 35,08 + 6,7 nhờ anh chị tính hộ giùm em . Em cảm ơn anh chị nhiều ạ”

 1. 35,08
    6,7
  _______
  41,78
  Vậy 35,08 + 5,7 = 41,78
  @ Quy tắc : 
  – Đặt tính : 
  @ Phần nguyên thẳng phần nguyên
  @ Phần thập phân thẳng phần thập phân 
  @ Các hàng ( phần mười , phân trăm , phần nghìn ) phải thẳng nhau 
  – Tính : 
  @ Cộng như số tự nhiên
  @Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  @ Đặt tính:
      35, 08
  +   6,7
  ___________
     41,78
  -> Vậy: 35, 08 + 6,7 = 41, 78
  $\text{*Lưu ý:}$
  + Khi cộng các số thập phân với nhau, ta luôn đặt dấu phẩy thẳng cột với nhau.
  + Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị.
  + Hàng chục thẳng cột với hàng chục…..

  Trả lời

Viết một bình luận