Môn Toán Lớp 5: (35+36+37+38+–+115)*(34*2-68)

Môn Toán Lớp 5:

(35+36+37+38+……..+115)*(34*2-68)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: (35+36+37+38+–+115)*(34*2-68)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( 35 + 36 + 37 + 38 + … + 115 ) xx ( 34 xx 2 – 68 )
  = ( 35 + 36 + 37 + 38 + … + 115 ) xx ( 68 – 68 )
  = ( 35 + 36 + 37 + 38 + … + 115 ) xx 0
  = 0
  *** Công thức tổng quát
  – 0 nhân với số nào cũng bằng 0
  – 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0

  Trả lời

Viết một bình luận