Môn Toán Lớp 5: 5,6kg=-g0,01kg=-g0,078kg=-g

Môn Toán Lớp 5:

5,6kg=….g

0,01kg=….g

0,078kg=….g

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 5,6kg=-g0,01kg=-g0,078kg=-g”

 1. 1 kg = 1000 g
  ______________________
  5,6 kg = ( 5,6 xx 1000 ) g = 5600 g
  Vậy 5,6 kg = 5600 g.
  0,01 kg = ( 0,01 xx 1000 ) g = 10 g
  Vậy 0,01 kg = 10 g.
  0,078 kg = ( 0,078 xx 1000 ) g = 78 g
  Vậy 0,078 kg = 78 kg.
   

  Trả lời

Viết một bình luận