Môn Toán Lớp 5: 5/10 +37/1000 bằng bao nhiêu a 5,37 b 0,537 c 8,7 d 0,87

Môn Toán Lớp 5:

5/10 +37/1000 bằng bao nhiêu a 5,37 b 0,537 c 8,7 d 0,87

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 5/10 +37/1000 bằng bao nhiêu a 5,37 b 0,537 c 8,7 d 0,87”

Viết một bình luận