Môn Toán Lớp 5: 8/9 của một số 2/3.tìm số đó.

Môn Toán Lớp 5:

8/9 của một số 2/3.tìm số đó.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 8/9 của một số 2/3.tìm số đó.”

Viết một bình luận