Môn Toán Lớp 5: 8kg 55g= kg2589g= kg45g= kg3 tấn 2 tạ=

Môn Toán Lớp 5:

8kg 55g= kg

2589g= kg

45g= kg

3 tấn 2 tạ= tấn

3 tạ 2 yến= tạ

3 tấn 35 kg= tấn

1 tấn 35 kg= tấn

9245kg= tấn

125 kg= tạ

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 8kg 55g= kg2589g= kg45g= kg3 tấn 2 tạ=”

 1. 8kg55g=8+0,055kg=8,055kg
  2589g=2,589kg( dịch dấu phẩy sang bên trái)
  45g=0,045kg
  3tấn2tạ=3+0,2tấn=3,2tấn
  3tạ2yến=3+0,2tạ=3,2tạ
  3tấn35kg=3+0,035tấn=3,035tấn
  9245kg=9245:1000 tấn=9,245tấn(dịch dấu phẩy sang trái)
  125kg=125:100tạ=1,25tạ(dịch dấu phẩy sang bên trái)
  gửi cậu, cậu thấy hay đánh giá mk 5 SAO với 1 TIM nhó

  Trả lời

Viết một bình luận