Môn Toán Lớp 5: A)45mm2=?cm2B)3m2 24dm2=? m2C) 12ha= ?km2D)3dm2 5cm2= ?dm2

Môn Toán Lớp 5:

A)45mm2=?cm2

B)3m2 24dm2=? m2

C) 12ha= ?km2

D)3dm2 5cm2= ?dm2

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: A)45mm2=?cm2B)3m2 24dm2=? m2C) 12ha= ?km2D)3dm2 5cm2= ?dm2”

 1. a)45 mm² = 0,45 cm²
  ⇒ 100 mm² = 1 cm²
  b)3 m² 24 dm² = 3,24 m²
  ⇒ 24 dm² = 0,24 m²
  c)12 ha = 0,12 km²
  ⇒ 1 km² = 100 ha
  d)3 dm² 5 cm² = 3,05 dm²
  ⇒ 5 cm² = 0,05 dm²
  Bạn có thể tham khảo!
   

  Trả lời

Viết một bình luận