Môn Toán Lớp 5: Bài 1 viết số thích hợp vào chỗ chấm7125 m² =- ha 1,48 ha = -.. dam²0,2 ha = -. m²

Môn Toán Lớp 5:

Bài 1 viết số thích hợp vào chỗ chấm

7125 m² =…. ha

1,48 ha = …… dam²

0,2 ha = ….. m²

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 1 viết số thích hợp vào chỗ chấm7125 m² =- ha 1,48 ha = -.. dam²0,2 ha = -. m²”

 1. 7125m^2=7125/10000ha=0,7125ha
  1,48ha=1,48xx100dam^2=148dam^2
  0,2ha=0,2xx10000m^2=2000m^2
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  – Mỗi đơn vị diện tích liên tiếp cách nhau 100 đơn vị.
   

  Trả lời

Viết một bình luận