Môn Toán Lớp 5: Bật điện bài 2 điền số thích hợp vào chỗ trống 17 kg 28 hg=– Kg 1206g=–kg 7m3dm

Môn Toán Lớp 5:

Bật điện bài 2 điền số thích hợp vào chỗ trống 17 kg 28 hg=…….. Kg 1206g=……..kg

7m3dm=………….m 3,14ha=……..m vuông

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bật điện bài 2 điền số thích hợp vào chỗ trống 17 kg 28 hg=– Kg 1206g=–kg 7m3dm”

Viết một bình luận