Môn Toán Lớp 5: Bếp ăn bán trú của một trường tiểu học dự trữ đủ số gạo cho 240 học sinh ăn trong 9 ngày. Nếu chỉ có 80 học sinh ăn và mức ăn của họ

Môn Toán Lớp 5:

Bếp ăn bán trú của một trường tiểu học dự trữ đủ số gạo cho 240 học sinh ăn trong 9 ngày. Nếu chỉ có 80 học sinh ăn và mức ăn của học sinh như nhau thì số gạo dự trữ đó dùng được trong số ngày là:

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bếp ăn bán trú của một trường tiểu học dự trữ đủ số gạo cho 240 học sinh ăn trong 9 ngày. Nếu chỉ có 80 học sinh ăn và mức ăn của họ”

 1. 240 học sinh gấp 80 học sinh số lần là:
           240 ÷ 80 = 30 ( lần )
  Nếu chỉ có 80 học sinh thì mức ăn của học sinh đủ cho số ngày là :
         30 × 9 = 270 ( ngày )
  Đ/s : 270 ngày
  @Daisyy
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài giải
  240 học sinh gấp 80 học sinh số lần là:       240 : 80 = 3 (lần)80 học sinh ăn trong số ngày là:       7 x 3 = 21 (ngày)       Đáp số: 21 ngày

  Trả lời

Viết một bình luận