Môn Toán Lớp 5: Câu 1: tìm x, biết a) x-26,467=17,84b)x-67,1=183,48 Câu 2: quả dứa cân nặng 1,69kg ,quả dưa hấu nặng hơn quả dứ

Môn Toán Lớp 5:

Câu 1: tìm x, biết

a) x-26,467=17,84

b)x-67,1=183,48

Câu 2: quả dứa cân nặng 1,69kg ,quả dưa hấu nặng hơn quả dứa 2,51kg . Hỏi cả.2 quả cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Câu 1: tìm x, biết a) x-26,467=17,84b)x-67,1=183,48 Câu 2: quả dứa cân nặng 1,69kg ,quả dưa hấu nặng hơn quả dứ”

 1. Giải đáp:
  Câu 1:
  a) x – 26,467 = 17,84
  x = 17,84 + 26,467
  x = 44,307
  Vậy x=44,307
  b) x-67,1 = 183,48
  x = 183,48 + 67,1
  x = 250,58
  Vậy x=250,58
  Câu 2:
  Quả dưa hấu cân nặng số kg là
  1,69 + 2,51 = 4,2 (kg)
  Cả 2 quả cân nặng số kg là
  4,2 + 1,69 = 5,89 (kg)
  Đáp số :5,89kg
   
   

  Trả lời
 2. $\color{red}{Lemon}$
  Câu 1:
  a, x – 26,467 = 17,84
  x = 17,84 + 26,467
  x = 44,307.
  Vậy x = 44,307.
  b, x – 67,1 = 183,48
  x = 183,48 + 67,1
  x = 250,58.
  Vậy x = 250,58.
  Câu 2:
  Quả dưa hấu cân nặng số kg là:
  1,69 + 2,51 = 4,2 ( kg )
  Cả 2 quả cân nặng số kg là:
  1,69 + 4,2 = 5,89 ( kg )
  Đáp số : 5,89 kg.

  Trả lời

Viết một bình luận