Môn Toán Lớp 5: Cho phân số 30/50 nếu thêm 1 số tự nhiên a vào tử số thì phân số có giá trị 4/5.Tìm STN aLời giải đầy đủ giúp mik với ạ

Môn Toán Lớp 5:

Cho phân số 30/50 nếu thêm 1 số tự nhiên a vào tử số thì phân số có giá trị 4/5.Tìm STN a

Lời giải đầy đủ giúp mik với ạ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Cho phân số 30/50 nếu thêm 1 số tự nhiên a vào tử số thì phân số có giá trị 4/5.Tìm STN aLời giải đầy đủ giúp mik với ạ”

  1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    số đó là số 10 . vì nếu thêm 10 vào tử số thì tử số là 40. PHÂN SỐ = 40/50 phân số chia hết cho 10 vậy rút gon được 4/5
    đáp án : 10

    Trả lời

Viết một bình luận