Môn Toán Lớp 5: Có 75m vai,trung bình may mỗi bộ hết 3m vải.Hỏi cửa hàng may đc bao nhiêu bộ quần áo.

Môn Toán Lớp 5:

Có 75m vai,trung bình may mỗi bộ hết 3m vải.Hỏi cửa hàng may đc bao nhiêu bộ quần áo.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Có 75m vai,trung bình may mỗi bộ hết 3m vải.Hỏi cửa hàng may đc bao nhiêu bộ quần áo.”

Viết một bình luận