Môn Toán Lớp 5: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng loại gạch hình vuông cạnh 30 hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phò

Môn Toán Lớp 5:

Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng loại gạch hình vuông cạnh 30 hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó biết rằng căn phòng đó có chiều rộng 5m chiều dài 9m

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng loại gạch hình vuông cạnh 30 hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phò”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích mỗi viên gạch là :
  30 x 30 = 900 ( cm2 )
  Diện tích căn phòng là :
  5 x 9 = 45 ( m2 ) = 450000 cm2
  Để lát hết căn phòng đó cần :
  450000 : 900 = 500 ( viên )
  Đáp số : 500 viên gạch
  Mình không biết 30 gì nên cho cm ạ.
  #dinhnguyenanhthu315 
  #hoidap247

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích căn phòng đó là:
  5xx9=45(m^2)
  Diện tích viên gạch đó là:
  30xx30=900(cm^2)
  Đổi 900cm^2=0,09m^2
  Số viên gạch để lát đủ căn phòng đó là:
  45:0,09=500(viên)
  Đáp số: …

  Trả lời

Viết một bình luận