Môn Toán Lớp 5: Hiệu của 2 số là 45 nếu thêm vào số lớn 10 đơn vị và bớt số bé 10 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu Giải đầy đủ giúp mik với ạ

Môn Toán Lớp 5:

Hiệu của 2 số là 45 nếu thêm vào số lớn 10 đơn vị và bớt số bé 10 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu

Giải đầy đủ giúp mik với ạ!

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Hiệu của 2 số là 45 nếu thêm vào số lớn 10 đơn vị và bớt số bé 10 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu Giải đầy đủ giúp mik với ạ”

 1. Nếu số lớn tăng thì hiệu sẽ tăng.
  Ví dụ: 23-12=11
  Nếu số bé giảm thì hiệu sẽ tăng.
  Ví dụ:23-9=12
  Vậy nên hiệu mới là:45+10+10=65
  ĐS:65
  ố lớn tăng thì hiệu sẽ tăng, nếu số bé giảm thì hiệu vẫn sẽ tăng Ví dụ: 12-2=10
  14-2= 12,12-11

  Trả lời

Viết một bình luận