Môn Toán Lớp 5: <>= Giữa 19,2 và 19,982 cái nào lớn hơn?

Môn Toán Lớp 5:

<>= Giữa 19,2 và 19,982 cái nào lớn hơn?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: <>= Giữa 19,2 và 19,982 cái nào lớn hơn?”

 1. 19,2 < 19,982
  Giải thích:
  19,2 = 19,200
  19,200 < 19,982 vì:
  + Phần nguyên cùng là 19 nên ta xét đến phần thập phân
  + phần thập phân của 19,200 là 200
  + phần thập phân của 19,982 là 982
  Mà 200 < 982
  =>  19,200 < 19,982
  #parlly

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   19,2 < 19,982
  vì 19,2 = 19200/100000
  19,982 = 19982/100000
  => 19200/100000 < 19982/100000
  => 19,2 < 19,982
  ___________________
  Cách so sánh số thập phân nhanh
  Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau,thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ trái qua phải: hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn…đến một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
  @ngocdiep

  Trả lời

Viết một bình luận