Môn Toán Lớp 5: Mẹ có một số kẹo. Mẹ cho chị 1/3 số kẹo, cho em 3/5 số kẹo. Ai được mẹ cho nhiều kẹo hơn

Môn Toán Lớp 5:

Mẹ có một số kẹo. Mẹ cho chị 1/3 số kẹo, cho em 3/5 số kẹo. Ai được mẹ cho nhiều kẹo hơn

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Mẹ có một số kẹo. Mẹ cho chị 1/3 số kẹo, cho em 3/5 số kẹo. Ai được mẹ cho nhiều kẹo hơn”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta đổi: 
  $\frac{1}{3}$ = $\frac{5}{15}$, $\frac{3}{5}$ =$\frac{9}{15}$
  Mà $\frac{5}{15}$ <$\frac{9}{15}$ ⇒$\frac{1}{3}$ < $\frac{3}{5}$ 
  Vậy em được cho nhiều kẹo hơn chị
  $#Harrypotter$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   em đc nhiều kẹo hơn
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta quy đồng:     3/5=9/15
                            1/3=5/15
  ta có 9/15 lớn hơn 5/15 nên em có nhiều kẹo hơn
  Hoàng Trung Hiếu
  xin 5 xao nha em
   

  Trả lời

Viết một bình luận