Môn Toán Lớp 5: Một bếp ăn sự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày. Nhưng thực tế đã có 150 người ăn. ( mức ăn của mỗi người l

Môn Toán Lớp 5:

Một bếp ăn sự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày. Nhưng thực tế đã có 150 người ăn. ( mức ăn của mỗi người là như nhau).

A) Hỏi thực tế số gạo chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày ?

B) So với dự kiến lúc đầu số ngày ăn đã giảm đi bao nhiêu ngày ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một bếp ăn sự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày. Nhưng thực tế đã có 150 người ăn. ( mức ăn của mỗi người l”

 1. Tóm tắt:
  $120$ người: $20$ ngày
  $150$ người: … ngày?
  Giải
  Một người ăn hết số gạo đó trong:
  $20 x 120 = 2400 (ngày)$
  $150$ người sẽ ăn hết số gạo đó trong:
  $2400 : 150 = 16 (ngày)$
  dự kiến lúc đầu số ngày ăn đã giảm đi là :
  $20-16=4$

  Trả lời

Viết một bình luận