Môn Toán Lớp 5: Một căn phòng HCN có chiều dài 8m ,chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Để lát nền căn phòng đó, người ta dùng loại gạch men hình vuông c

Môn Toán Lớp 5:

Một căn phòng HCN có chiều dài 8m ,chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Để lát nền căn phòng đó, người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 8dm .Hỏi căn phòng được lát bằng bao nhiêu viên gạch men đó (phần diện tích mạch vữa không đáng kể)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một căn phòng HCN có chiều dài 8m ,chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Để lát nền căn phòng đó, người ta dùng loại gạch men hình vuông c”

 1. Chiều rộng của căn phòng là :
  8xx1/2=4(m)
  Diện tích căn phòng là :
  4xx8=32(m^2)
  Đổi 32m^2=3200dm^2
  Diện tích viên gạch là :
  8xx8=64(dm^2)
  Căn phòng được lát bằng số viên gạch men đó là :
  3200:64=50 (viên)
  Đáp số : 50 viên gạch
  color[pink][#Tram]
   

  Trả lời
 2. Chiều rộng căn phòng là :
  8 xx 1/2 = 4 ( m )
  Diện tích căn phòng là :
  8 xx 4 = 32 ( m^2 )
  Diện tích viên gạch là :
  8 xx 8 = 64 ( dm^2 )
  64 dm^2 = 0,64 m^2
  Căn phòng được lát bằng số viên gạch men đó là :
  32 : 0,64 = 50 ( viên )
  Đáp số : 50 viên gạch.
   

  Trả lời

Viết một bình luận